Mitä puheterapia on?

Puheterapia on yksi osa-alue lääkinnällistä kuntoutusta ja sen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle sellainen toimiva kommunikaatiokyky, joka auttaa häntä selviytymään mahdollisimman hyvin arjessa; niin kotona, päivähoidossa, koulussa kuin työelämässäkin. Toimivan kommunikaation perusedellytyksenä ovat hyvät vuorovaikutustaidot ja ne luovatkin pohjaa kuntoutuksen onnistumiselle. Hyvien vuorovaikutustaitojen varaan voidaan rakentaa ymmärtämisen ja ilmaisun taitoja. Puheterapeutin ammattia voi harjoittaa ainoastaan korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu puheterapeutti.

Tarjottavat puheterapiapalvelut

Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 1984 alkaen. Urani alkutaipaleen työskentelin julkisen terveydenhuollon palveluksessa ja vuodesta 1995 alkaen olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana.

Työskentelen sekä vastaanotollani Aviapoliksessa juna-aseman läheisyydessä (os. Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa) että asiakkaan omassa elinympäristössä. Asiakkaan luona toteutuva kuntoutus voi tapahtua esimerkiksi tämän kotona, päivähoidossa tai koulussa. Toimintani sijoittuu pääasiassa Tikkurilan, Koivukylän, Korson, Kartanokosken, Ylästön, ja Hakunilan alueelle. Asiakaskuntani koostuu lähinnä alle kouluikäisistä lapsista. Käytössäni on monipuolinen puhemotorisiin ja kielellisiin häiriöihin liittyvä terapia-, peli- ja leluvälineistö sekä ohjelmia tietokonpohjaiseen kuntoutukseen.

Tarjoan yksilöllistä puheterapeuttista kuntoutusta lähinnä erilaisiin vuorovaikutuksen pulmiin, kielelliseen erityisvaikeuteen, kehitysvammaisuuteen, autismin kirjoon, puhemotorisiin vaikeuksiin sekä puheen sujuvuuteen liittyviin kommunikaatiohäiriöihin. Yksilöllisen kuntoutuksen lisäksi puheterapiaan liittyy kiinteästi asiakkaan toimintaympäristössä olevien aikuisten ohjaaminen. Näin ympäristö voi omalla toiminnallaan ja harjoittelullaan tukea lapsen kommunikaation kehitystä. Jotta asiakkaat saavat aina mahdollimman laadukasta ja monipuolista kuntoutusta, ylläpidän ammattitaitoani lisäkouluttautumisella.

Huomattava osa asiakkaistani tulee puheterapiaan julkisen terveydenhuollon kautta Kelan järjestämänä ja rahoittamana. Kelan järjstämässä kuntoutuksessa noudatetaan Kelan puheterapeuttiselle kuntoutukselle asetettuja vaatimuksia. Nämä löytyvät palvelukuvauksesta Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/kuntoutuspalvelut > Palvelukuvaukset > Hyväksytyt palvelukuvaukset. Kelan verkkosivuilta www.kela.fi löytyy myös muuta tärkeätä lisätietoa kuntoutukseen liittyen.

Kelan lisäksi erikoissairaanhoito ja kunnallinen terveydenhuolto (HUS, kunnan lääkinnällinen kuntoutus) ostaa jonkin verran puheterapiapalveluja yksityisiltä toimijoilta. Joissakin tapauksissa asiakas kustantaa kuntoutuksensa itse.